Text na svadobné oznámenia si môžete vybrať a úplne ľubovoľne upraviť z niekoľkých ponúknutých návrhov textov alebo napísať svoj ​​vlastný úplne ľubovoľný text. Pomôckou vám môžu byť rôzne texty na internetových stránkach. Na rovnakých stránkach nájdete tiež motta vo veľmi obsiahle zbierke. Všetky texty pochádzajú od internetových fanúšikov alebo z našich objednávkových formulárov a nepreberáme teda žiadnu zodpovednosť za ich obsahovú a pravopisnú správnosť. Texty môžete ľubovoľne meniť, napríklad pre oznámenia v minulom čase, a prispôsobovať svojim požiadavkám a predstavám.

Možno použiť aj citáty

Tiež u použitých citátov je na vás, či text použijete bezo zmien či so zmenou a či uvediete autora citátu (väčšine autorov už to bude rovnako ľahostajné). Ak si motto alebo text vyberiete z ponuky vo formulári, stačí na vybraný text iba kliknúť a on sa prenesie do kolónky vo formulári. Text možno potom ďalej upraviť. Texty na svadobné oznámenia napíšte tak, ako sa normálne píše, teda veľké písmeno na začiatku vety alebo mená a ostatné písmená malé. Niekoľko veľkých písmen vedľa seba v prevedení ozdobným fontom písma nebude na prečítanie.