Váš syn je velice šikovný a jste ráda, že ho tělocvik baví. Alespoň tak nedopadne jako mnoho jiných dětí v jeho věku, které do nekonečna vysedávají u počítačů, což je naprosto nevhodné hned z několika hledisek. Za prvé z hlediska zdravotního, neboť takovým počínáním si velice rychle zkazí oči a také začnou trpět bolestmi zad. Za druhé z hlediska sociálního, neboť veškerý svůj kontakt se světem takové děti vedou skrze internet, takže ztrácí schopnost klasicky komunikovat, vytvářet vztahy, a na síti mohou narazit i na určitá nebezpečí. A za třetí to má špatný dopad na jejich celkový budoucí vývoj, neboť místo pohybu na čerstvém vzduchu v reálném světě si utvářejí falešné dojmy a představy ze zážitků virtuální reality.

Pohybem k lepším zítřkům

Prostě, rodiče by se měli o své děti více zajímat a nabídnout jim pestrou škálu možností, aby svůj život takto nemarnily. Vždyť jen sportů, kterým se mohou věnovat, je bezpočet a většina z nich není ani nijak nákladných. Třeba Váš syn hraje fotbal a veškerým jeho vybavením jsou kopačky, sportovní dresy a balón.